Distribució per partit

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2011

Regidors en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
PP 1.121 37,9 1.839 62,1 2.960
PSOE 728 38,6 1.156 61,4 1.884
BLOC 121 31,6 262 68,4 383
EU 48 29,6 114 70,4 162
Altres 125 31,5 272 68,5 397
Total regidors/es 2.143 37 3.643 63 5.786

 


 

Regidors per província

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant
PP 350 40,5 515 59,5 865
PSOE 209 39,4 321 60,6 530
BLOC 26 27,7 68 72,3 94
EU 13 27,1 35 72,9 48
Altres 56 34,6 106 65,4 162
Total Alacant 654 38,5 1.045 61,5 1.699
Castelló
PP 210 32,7 433 67,3 643
PSOE 126 33,4 251 66,6 377
BLOC 6 15,8 32 84,2 38
EU 3 21,4 11 78,6 14
Altres 19 38 31 62 50
Total Castelló 364 32,4 758 67,6 1.122
València
PP 561 38,6 891 61,4 1.452
PSOE 393 40,2 584 59,8 977
BLOC 89 35,5 162 64,5 251
EU 32 32 68 68 100
Altres 50 27 135 73 185
Total València 1.125 37,9 1.840 62,1 2.965