Distribució per partit

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2019

Regidors en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
PSPV 956 45,8 1.130 54,2 2.086
PP 790 40,9 1.140 59,1 1.930
COMPROMÍS 316 42,7 424 57,3 740
Cs 108 34,7 203 65,3 311
EUPV 49 40,2 73 59,8 122
PODEMOS 16 31,4 35 68,6 51
VOX 19 38,8 30 61,2 49
Altres 152 36,8 261 63,2 413
Total regidors/es 2.406 42,2 3.296 57,8 5.702

 


 

Regidors per província

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant
PSOE 265 46,3 307 53,7 572
PP 256 42,8 342 57,2 598
COMPROMÍS 79 43,6 102 56,4 181
Cs 51 40,8 74 59,2 125
EUPV 15 42,9 20 57,1 35
PODEMOS 4 25 12 75 16
VOX 12 63,2 7 36,8 19
OTROS 35 29,9 82 70,1 117
Total Alacant 717 43,1 946 56,9 1.663
Castelló
PSOE 182 42,6 245 57,4 427
PP 168 36,7 290 63,3 458
COMPROMÍS 31 36,9 53 63,1 84
Cs 9 27,3 24 72,7 33
EUPV 3 50 3 50 6
PODEMOS 3 33,3 6 66,7 9
VOX 2 33,3 4 66,7 6
OTROS 24 40 36 60 60
Total Castelló 422 39 661 61 1.083
València
PSOE 507 46,8 577 53,2 1.084
PP 364 41,8 506 58,2 870
COMPROMÍS 206 43,4 269 56,6 475
Cs 48 31,4 105 68,6 153
EUPV 31 39,2 48 60,8 79
PODEMOS 9 34,6 17 65,4 26
VOX 5 20,8 19 79,2 24
OTROS 93 39,4 143 60,6 236
Total València 1.263 42,9 1.684 57,1 2.947