Distribució per municipi


Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2007

Majories en la corporació municipal

  Majoria dones Majoria hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant 13 9,2 128 90,8 141
Castelló 7 5,2 128 94,8 135
València 24 9 242 91 266
Comunitat Valenciana 44 8,1 498 91,9 542

 


 


Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i "Sexe i càrrec" en municipis i comarques