Distribució per municipi


Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2011

Majories en la corporació municipal

  Majoria dones Majoria hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant 16 11,3 125 88,7 141
Castelló 14 10,4 121 89,6 135
València 31 11,7 235 88,3 266
Comunitat Valenciana 61 11,3 481 88,7 542

 


 


Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i "Sexe i càrrec" en municipis i comarques