Distribució per municipi


Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2019

Majories en la corporació municipal

  Majoria dones Majoria hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant 36 25,5 105 74,5 141
Castelló 26 19,3 109 80,7 135
València 65 24,4 201 75,6 266
Comunitat Valenciana 127 23,4 415 76,6 542

 


 


Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i "Sexe i càrrec" en municipis i comarques