Distribució per càrrec

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2007

Regidors/es en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alcalde/ssa 98 18,1 444 81,9 542
Tinent d´alcalde/ssa 535 35,8 961 64,2 1.496
Regidor/a 1.342 37,6 2.222 62,4 3.564
Total regidors/es 1.975 35,3 3.627 64,7 5.602

 


 

Regidors per província

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant
Alcalde/ssa 30 21,3 111 78,7 141
Tinent d'alcalde/ssa 145 34,5 275 65,5 420
Regidor/a 427 40 641 60 1.068
Total Alacant 602 37 1.027 63 1.629
Castelló
Alcalde/ssa 12 8,9 123 91,1 135
Tinent d'alcalde/ssa 92 32,2 194 67,8 286
Regidor/a 216 32,8 442 67,2 658
Total Castelló 320 29,7 759 70,3 1.079
València
Alcalde/ssa 56 21,1 210 78,9 266
Tinent d'alcalde/ssa 298 37,7 492 62,3 790
Regidor/a 699 38 1.139 62 1.838
Total València 1.053 36,4 1.841 63,6 2.894