Distribució per càrrec

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2011

Regidors/es en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alcalde/ssa 104 19,2 438 80,8 542
Vicealcalde/ssa 1 50 1 50 2
Tinent d´alcalde/ssa 562 37,8 925 62,2 1.487
Regidor/a 1.476 39,3 2.279 60,7 3.755
Total regidors/es 2.143 37 3.643 63 5.786

 


 

Regidors per província

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant
Alcalde/ssa 28 19,9 113 80,1 141
Tinent d'alcalde/ssa 156 36,1 276 63,9 432
Regidor/a 470 41,7 656 58,3 1.126
Total Alacant 654 38,5 1.045 61,5 1.699
Castelló
Alcalde/ssa 22 16,3 113 83,7 135
Vicealcalde/ssa 1 100 0 0 1
Tinent d'alcalde/ssa 98 35,6 177 64,4 275
Regidor/a 243 34,2 468 65,8 711
Total Castelló 364 32,4 758 67,6 1.122
València
Alcalde/ssa 54 20,3 212 79,7 266
Vicealcalde/ssa 0 0 1 100 1
Tinent d'alcalde/ssa 302 39,7 458 60,3 760
Regidor/a 769 39,7 1.169 60,3 1.938
Total València 1.125 37,9 1.840 62,1 2.965