Distribució per càrrec

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2019

Regidors/es en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alcalde/ssa 150 27,7 392 72,3 542
Vicealcalde/ssa 3 75 1 25 4
Tinent d´alcalde/ssa 564 44,6 701 55,4 1.265
Regidor/a 1.689 43,4 2.202 56,6 3.891
Total regidors/es 2.406 42,2 3.296 57,8 5.702

 


 

Regidors per província

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant
Alcalde/ssa 26 18,4 115 81,6 141
Vicealcalde/ssa 1 100 0 0 1
Tinent d'alcalde/ssa 170 44,4 213 55,6 383
Regidor/a 520 45,6 620 54,4 1.140
Total Alacant 717 43,1 948 56,9 1.665
Castelló
Alcalde/ssa 43 31,9 92 68,1 135
Tinent d'alcalde/ssa 109 41,3 155 58,7 264
Regidor/a 270 39,5 414 60,5 684
Total Castelló 422 39 661 61 1.083
València
Alcalde/ssa 81 30,5 185 69,5 266
Vicealcalde/ssa 2 66,7 1 33,3 3
Tinent d'alcalde/ssa 285 46,1 333 53,9 618
Regidor/a 899 43,5 1.168 56,5 2.067
Total València 1.267 42,9 1.687 57,1 2.954