Cens electoral Locals

Cens electoral Locals

El cens electoral de les eleccions locals està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors estrangers residents a Espanya amb dret a vot (CERE).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 serà el cens tancat l'1 de febrer de 2023. Aqueix cens es correspon a les inscripcions en els Padrons municipals a data 31 de gener de 2023, incloent les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.

Per a les eleccions municipals el cens s'amplia amb les inscripcions dels estrangers residents a Espanya amb dret a vot.

Poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2019 aquelles persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, siguen ciutadans de països amb els quals Espanya ha signat acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals i complisquen les condicions establides en ells.

Els països amb els quals Espanya ha signat Acords són: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Xile, l'Equador, Islàndia, Noruega, Paraguai, el Perú, el Regne Unit, Trinitat i Tobago i Nova Zelanda.

Per a figurar en les llistes electorals, requisit imprescindible per a poder votar, és necessari sol·licitar la inscripció en el cens electoral.

Els qui es van inscriure per a les eleccions municipals de l'any 2019 i vulguen tornar a participar en les pròximes de l'any 2023, hauran d'inscriure's de nou. El cens electoral d'estrangers nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals es forma amb motiu de cada elecció.

L' Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2023 2019  
  CER CERE TOTAL CER CERE TOTAL Variació
Alacant 1.259.439 43.504 1.302.943 1.234.475 64.836 1.299.311 3.632
Castelló 419.380 10.859 430.239 410.318 11.691 422.009 8.230
València 1.927.457 19.629 1.947.086 1.904.927 20.215 1.925.142 21.944
Comunitat 3.606.276 73.992 3.680.268 3.549.720 96.742 3.646.462 33.806


Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Locals per municipis 

Nota:  Les dades de 2023 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2019 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 02-05-2023.

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Municipals

  2019-2023 2015-2019 Variació
Alacant 66.932 60.805 6.127
Castelló 21.396 18.971 2.425
València 98.554 88.470 10.084
Comunitat Valenciana 186.882 161.091 25.791

Nota:  Les dades de 2023 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2019 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 02-05-2023.