Novetats

Ves enrere Pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions pressupostàries del subprograma G01050301-111D00, línies S0613 i S0621, de la Subdirecció General d’Anàlisi i polítiques públiques en l'exercici 2024

Redirigint a la pàgina https://argos.gva.es/documents/165533218/165540326/Plan+de+control+de+subvenciones+SAC.pdf/e6900eea-6dd2-cdb8-383c-fc6dd088e45a?t=1718626061697