Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital DOCV 17.06.2019

Cessament DOGV 14.05.2022

Documents associats