Conseller de Educació, Cultura i Esport

Conseller de Educació, Cultura i Esport

Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport DOCV 17.06.2019

Cessament DOGV 14.05.2022

Documents associats

Entrevistes