Novetats

Últimes revistes rebudes a la Biblioteca

Revistes de Política, Economia, Sociologia, Estadística i altres temes

Observatori de preus de la Comunitat Valenciana

L'Observatori de preus té entre un dels seus objectius oferir eines per a construir un sistema públic d'informació i seguiment continu dels preus dels productes, béns i serveis amb major impacte en...

Premis Rei Jaume I

Proclamació dels Premis Rei Jaime I 2022

Baròmetre d'opinió de la Comunitat 2023

Opinió de la ciutadania de la Comunitat Valenciana sobre diversos temes d'actualitat i de caràcter sociopolític

Debat de Política General

Sessió plenària de Les Corts de 27 de septembre de 2021