Municipis per tamany d'hàbitat

Municipis per tamany d'hàbitat

Població (*)
Nombre de municipis Total % (**)
Comunitat Valenciana
<10.000 442 866.180 17,3
10.000-20.000 35 481.329 9,6
20.000-50.000 50 1.379.373 27,6
50.000-100.000 11 743.467 14,9
>100.000 4 1.533.420 30,6
Alacant
<10.000 104 253.916 5,1
10.000-20.000 11 148.278 3,0
20.000-50.000 18 489.616 9,8
50.000-100.000 6 399.469 8,0
>100.000 2 567.404 11,3
Castelló
<10.000 124 142.575 2,8
10.000-20.000 3 41.700 0,8
20.000-50.000 6 173.066 3,5
50.000-100.000 1 50.893 1,0
>100.000 1 171.728 3,4
València
<10.000 214 469.689 9,4
10.000-20.000 21 291.351 5,8
20.000-50.000 26 716.691 14,3
50.000-100.000 4 293.105 5,9
>100.000 1 794.288 15,9

(*)  Padró a 01-01-2019.

(**)  Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.